هواشناس رویدری

ما فقط پیش بینی می کنیم ولی بارش باران دست خداست

پیش بینی آب و هوای شهر تهران و مراکز استانها کشور در 5 روز آینده


 

پیش بینی پنج روزه هوای تهران

پیش بینی پنج روزه هوای مشهد
پیش بینی پنج روزه هوای تبریز

          

              پیش بینی پنج روزه هوای اردبیل

                پیش بینی پنج روزه هوای اصفهان              پیش بینی پنج روزه هوای کرج

              پیش بینی پنج روزه هوای کرمانشاه

              پیش بینی پنج روزه هوای بوشهر              پیش بینی پنج روزه هوای شهرکرد


              پیش بینی پنج روزه هوای بیرجند


              پیش بینی پنج روزه هوای بجنورد

پیش بینی پنج روزه هوای اهواز

پیش بینی پنج روزه هوای زنجان
پیش بینی پنج روزه هوای سمنان

پیش بینی پنج روزه هوای زاهدان

پیش بینی پنج روزه هوای شیراز

پیش بینی پنج روزه هوای قزوینپیش بینی پنج روزه هوای سنندج

پیش بینی پنج روزه هوای کرمان 
              پیش بینی پنج روزه هوای گرگان 


              پیش بینی پنج روزه هوای رشتپیش بینی پنج روزه هوای خرم  آباد


پیش بینی پنج روزه هوای ساری 


پیش بینی پنج روزه هوای اراک


پیش بینی پنج روزه هوای همدان


پیش بینی پنج روزه هوای یزد+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۷ بهمن۱۳۹۰ساعت ۷:۱۸ قبل از ظهر  توسط هواشناس رویدری  |